Принципи Декларації прав дитини. Декларація прав дитини, 1959 рік

Декларація прав дитини 1959 вперше закріпила основні і обов’язкові для всіх вимоги щодо поводження з дітьми. У резолюції прописані десять основоположних принципів, про які йтиме мова в цій статті.

Про права дитини

Декларація складається з преамбули та ряду самих принципів. У преамбулі повідомляється про віру Організації об’єднаних націй в основні права людини, в цінність і гідність його особистості. ООН сповнена рішучості всіляко сприяти суспільному прогресу і поліпшення рівня життя.

Організація посилається на Декларацію прав людини, прийняту в 1948 році. Саме цей документ визнається основним джерелом і правовою базою для введення в дію Декларації прав дитини 1959 року. ООН приймає до уваги, що дитина - істота фізично і розумово незріле, що потребує постійної турботи і охорони. Саме тому в обов’язки дорослих людей входить посильну допомогу дітям, їх виховання і навчання. В кінці документа декларується знаменитий вислів: “Людство зобов’язане давати дитині краще, що воно має”.

Загальні принципи

Декларація прав дитини містить в собі десять основних і обов’язкових для виконання правил. У першому принципі за дітьми закріплюються всі ті свободи і права, що вказані в декларації 1948 року. Кожна дитина в рівній мірі наділений правами незалежно від кольору шкіри, мови, статі, раси, релігійних або політичних переконань, соціального чи майнового стану та т.д. Таким чином, Декларація виключає будь-які форми дискримінації.

У другому принципі закріплюється норма, згідно з якою, дитині повинна бути забезпечена якісна соціальний захист. При цьому неважливо, яким саме чином цей захист можна реалізувати. Потрібно лише, щоб дітям надавалися сприятливі умови для фізичного, розумового або духовного розвитку. Дитина повинна рости в умовах гідності та свободи.

Третій принцип Декларації прав дитини свідчить про право кожного народженої людини на громадянство і ім’я. Забезпечуються цими елементами всі діти з самого народження - без будь-яких винятків.

соціальні блага

Декларація прав дитини ООН від 1959 року говорить про необхідність якісного соціального забезпечення для всіх без винятку дітей.Закріплюється ця норма в четвертому принципі розглядають документ. Що мається на увазі під соціальним забезпеченням? Декларація свідчить про догляд за ростом і розвитком дитини. Медичне обслуговування, харчування, житло, освіту та розвага є тут основними складовими елементами. Особлива турбота потрібна дітям, що народилися фізично або розумово неповноцінними. Декларація свідчить про спеціальний режим і особливої ​​турботи за такими дітьми. принципи декларації прав дитини

Шостий принцип міжнародного акта закріплює необхідність прояву любові і розуміння по відношенню до дитини. Тільки батьківська любов допоможе гармонійному розвитку особистості. Таким чином, в принципах Декларації прав дитини закріплюються не тільки матеріальні, а й моральні обов’язки батьків, опікунів і піклувальників.

Право на освіту

Сьомий принцип Декларації прав дитини закріплює права дітей на освіту. Міжнародний акт свідчить, що хоча б початкові стадії освітніх організацій повинні бути обов’язковими і безкоштовними. десять принципів декларації прав дитини

Процеси навчання і виховання позитивно позначаються на загальному культурному розвитку особистості. Людина набуває можливість розвинути свої здібності і судження. Формується соціальна і моральна відповідальність, в результаті чого особистість стає повноцінним членом суспільства.

Відповідальність за освіту Декларація покладає на батьків або законних представників дитини. Особливу увагу документ приділяє розваг та ігор, які також надають позитивний вплив на формування особистості.

Держава повинна захищати дитину

Восьмий принцип Декларації прав дитини (рік 1959) закріплює пріоритет дітей при наданні населенню медичної або будь-який інший допомоги.Саме дитині повинна бути надана перша допомога.

Принцип 9 закріплює захист дітей від недбалого або жорсткого ставлення, грубості, експлуатації тощо Діти не повинні працювати, поки не досягнуть належного вікового періоду. Дитині забороняється займатися діяльністю, яка заважала б його утворення, здоров’ю, фізичному, моральному або психічному розвитку. декларація прав дитини тисяча дев'ятсот п'ятьдесят дев'ять

Що закріплює останній з десяти принципів Декларації прав дитини? Положення проголошує огорожу дітей від занять або дій, які могли б заохочувати релігійну, расову, національну чи іншу форму дискримінації. Діти повинні виховуватися в дусі терпимості, взаєморозуміння, дружби, загального братерства і миру. Кожна дитина має розуміти, що людська енергія повинна бути спрямована на служіння іншим людям.

Женевська декларація про дітей

Десять принципів Декларації прав дитини не є вичерпними міжнародними нормами, що регламентують захист дітей. Існують і інші нормативні акти, також закріплюють і проголошують інтереси і свободи дітей усього світу. декларація прав дитини оон

Однією з перших декларацій про дітей була Женевська конвенція, прийнята в 1924 році. Цей документ складався з п’яти принципів, які забороняли дитячий примусову працю, рабство, торгівлю дітьми та проституцію неповнолітніх. У Декларації закріплюються хоч і досить прості, але, в той же час, дуже точні формули. Голодний дитина повинна бути нагодована; хворий вилікуваний;
бездомному потрібно дати притулок, а сироті - підтримку. Конвенція закріплювала знаменитий принцип, згідно з яким, дитина повинна рости в атмосфері любові і турботи.

На деяких положеннях Женевської конвенції і була збудована Декларація дитячих прав 1959 року.

Конвенція ООН

Конвенція про права дитини була прийнята Організацією об’єднаних націй в 1989 році. При цьому робота над документом почалася ще в 1946 році - тоді при ООН утворився спеціальний дитячий фонд. Конвенція розроблялася протягом довгих 30 років. Періодично в текст документа вносилися поправки, норми багаторазово змінювалися, ліквідовувалися деякі положення. декларація прав дитини рік

Автором проекту офіційно вважається польський професор А. Лопаток. Сам документ складається з трьох частин і 54 статей. Перша частина встановлює загальні положення, друга - права дитини, а третя регулює процедурно-правові проблеми дотримання Конвенції державами. Велика увага в документі приділяється процесам навчання та виховання дітей. У 1993 році Конвенцію прийняла Російська Федерація. Трохи пізніше була прийнята і Декларація прав дитини.

Права дитини в Росії

Російська Федерація ратифікувала більшість з існуючих міжнародних актів про права дітей. Російські закони декларують верховенство прав і свобод людини. Забороняється обмеження прав на виховання і навчання. Кожна дитина має право на професійну зайнятість або отримання освіти, на відпочинок і охорону здоров’я.

Існують в Росії і заходи щодо захисту дітей. Так, національні федеральні закони захищають дітей від пропаганди нерівності, нетерпимості, збройних конфліктів, насильства і т.д. декларація прав дитини була прийнята

Чи існують у національного права з питань захисту дітей якісь проблеми з міжнародними договорами? Можна згадати, хіба що, останній резонансний випадок. Зовсім недавно в ряді міжнародних інстанцій постановили, що Федеральний закон РФ “Про заборону пропаганди гомосексуалізму серед неповнолітніх” суперечить десятому принципом Декларації прав дитини, Конвенції ООН і деяким іншим актам про дітей.В ЄСПЛ і ООН впевнені, що закон породжує нетерпимість, а саме гомофобію. Все-таки міжнародні норми спрямовані на огородження дітей від будь-яких форм дискримінації. Вітчизняні ж законодавці послалися на конституційну норму про моральність (стаття 55). Безумовно, мали місце і інші дебати, однак представлений випадок став найбільш яскравим і показовим.ЩЕ ПОЧИТАТИ