Чому змінюються властивості елементів в межах періоду

Кожному хімічному елементу в Таблиці Менделєєва відведено строго певне місце. Горизонтальні рядки Таблиці називаються Періодами, а вертикальні - Групами. Номер періоду відповідає номеру валентної оболонки атомів всіх елементів, що знаходяться в цьому Періоді. А валентна оболонка поступово заповнюється, від початку до кінця Періоду. Саме цим пояснюється зміна властивостей елементів, що знаходяться в межах одного періоду.
чому змінюються властивості елементів в межах періоду
Розгляньте приклад зміни властивостей елементів третього періоду. Він складається (в порядку перерахування, зліва направо) з натрію, магнію, алюмінію, кремнію, фосфору, сірки, хлору, аргону. Перший елемент - Na (натрій). Надзвичайно активний лужної метал. Чим же пояснюються його яскраво виражені металеві властивості і, особливо, надзвичайнаактивність? Тим, що на його зовнішньої (валентної) оболонці всього один електрон. Вступаючи в реакцію з іншими елементами, натрій легко віддає його, стаючи позитивно зарядженим іоном зі стійкою зовнішньої оболочкой.Второй елемент - Mg (магній). Також дуже активний метал, хоч і істотно поступається за цим показником натрію. На його зовнішній оболонці - два електрона. Їх він також порівняно легко віддає, набуваючи стійку електронну конфігурацію. Третій елемент - Al (алюміній). Має три електрона на зовнішній оболонці. Це теж досить активний метал, хоча в звичайних умовах його поверхню швидко покривається окисной плівкою, яка перешкоджає вступу алюмінію в реакції. Однак в ряді сполук алюміній проявляє не тільки металеві, то і кислотні властивості, тобто фактично є амфотерним елементом. Четвертий елемент - Si (кремній). Має чотири електрона на зовнішній оболонці. Це вже неметалл, малоактивний при звичайних умовах (через утворення окисної плівки на поверхні). П'ятий елемент - фосфор. Яскраво виражений неметалл. Легко можна зрозуміти,що, маючи п'ять електронів на зовнішній оболонці, йому набагато легше «приймати» чужі електрони, ніж віддавати своі.Шестой елемент - сірка. Маючи шість електронів на зовнішньому рівні, вона проявляє ще більш яскраво виражені неметалічні властивості, ніж фосфор. Сьомий елемент - хлор. Один з найактивніших неметалів. Надзвичайно сильний окислювач. Беручи один-єдиний чужий електрон, він добудовує свою зовнішню оболонку до стійкого стану. І, нарешті, замикає Період інертний газ аргон. У нього повністю заповнений зовнішній електронний рівень. Тому, як легко зрозуміти, йому немає необхідності ні віддавати електрони, ні приймати їх.
Відео по темі
ЩЕ ПОЧИТАТИ