Місце Психології в Системі Наук

Психологія вивчає загальні і приватні закономірності функціонування психіки та її розвитку. Це об’єктивна наука про суб’єктивний внутрішній світ людини.

Психологія шукає відповіді на питання про те, чому в певних ситуаціях людина поводиться саме так, а не по-іншому. Поведінкою людини керує психіка.

На думку дослідників, місце психології в системі наук досить неоднозначно. Існує досить багато класифікацій наукових знань. У більшості з них психологію ставлять на проміжну сходинку між різними категоріями. Це пов’язано з тим, що психологія досліджує дуже широкий спектр питань, використовуючи при цьому досить розгалужену систему методів.

З одного боку, вона є природною наукою, яка широко застосовує в дослідженнях експериментальні техніки в ході підтвердження або спростування власних гіпотез. Саме психологи ввели в наукових ужиток багато методи статистичних розрахунків.

З іншого боку, місце психології в системі наук визначається тим, що багато вчених цієї сфери зовсім не вдаються до розрахунків, вимірам і експериментів. Тобто багато шкіл психології однозначно відносяться до гуманітарних знань. Наприклад, при встановленні закономірностей пізнавальних процесів, психологія сприяє побудові схеми процесу навчання, сприяючи педагогіці в оптимальній розробці процесу виховання.

Крім того, слід згадати, що деякі класифікації відносять психологію до групи суспільних наук. Знаменитий психолог радянської епохи Б. Г. Ананьєв називав психологію ядром науки про людину.

Місце психології в системі наук визначається вирішуваних нею завданнями, серед яких - прагнення зрозуміти суть і закономірності психічних явищ, навчитися ними керувати, застосовувати отримані знання на практиці, створювати теоретичну базу для психологічної служби.

При вивченні психологічних явищ, дослідники розкривають сутність самого процесу відображення в мозку людини об’єктивної реальності, вивчають механізми регулювання дій людини, розвитку психічної діяльності і формування психічних властивості особистості.

Місце психології в системі наук залежить від того, що психологія широко взаємодіє з більшістю з сучасних наук, вирішуючи спільні комплексні завдання. При цьому всередині самої психології існують спеціальні галузі, які займаються вирішенням завдань у певній сфері суспільного життя.Тому психологія знаходиться між філософськими і природничими науками, а також між ними і соціальною сферою. Пояснюється це тим, що центром її уваги є людина, аспекти життя якого також вивчають всі перераховані науки в специфічних для них областях.

Психологія в системі наук переплітається з наступними галузями знань. Тісно психологія взаємодіє з економічними науками при дослідженні закономірностей дійсності, пов’язаних з господарською сферою життя. Психологія також тісно пов’язана з антропологією за допомогою психології особистості. Загальні аспекти вивчення є у психології і психіатрії. Прямий зв’язок існує з біологією (через галузі патопсихології, психосоматики, психології аномального формування); нейробіологією (через нейропсихологию); генетикою (через психогенетике), логопедией (через психолингвистику), юриспруденцією (через судову психологію, психологію жертви, кримінальну психологію, психологію слідства правопорушень). Теорія організації в системі наук також перетинається з багатьох питань з психологією, оскільки організація являє собою подобу живого організму, що складається з беруть участь в загальній діяльності людей.ЩЕ ПОЧИТАТИ