Як наука пояснює свідомість?

Проблема свідомості полягає в тому, щоб пояснити, як фізичні процеси в головному мозку призводять до виникнення суб’єктивно пережитого свідомого досвіду. На мій погляд, проблема свідомості не є науковою проблемою, тому що для наукового пояснення свідомості досить встановлення статистичного показника залежності двох випадкових величин між суб’єктивно пережитим досвідом свідомості і доступними об’єктивного дослідження фізичними явищами. Рішення проблеми свідомості полягає не в тому, щоб дізнатися щось принципово нове про мозок або сформулювати психофізичні закони, а в тому, щоб відмовитися від застарілих понять, за допомогою яких ми мислимо про свідомість, і які роблять важку проблему нерозв’язною. Ще варто сказати, що не береться до уваги той факт, що проблема свідомості є породженням філософії, тому нейронаука не може вирішити питання свідомості. Філософська теорія свідомості, яка колись грала роль корисної гіпотези повинна поступитися дорогу новому розумінню,збагаченому тими знаннями, які приніс нам прогрес в галузі біологічних, соціальних і гуманітарних наук. Саме поняття “свідомість” має бути замінено згодом зовсім іншим терміном.

Якщо коли-небудь нейрофізіологи пояснять, чому ті чи інші стану свідомості слідують один за одним у тому чи іншому порядку, і чому певні фізичні стимули викликають певні стани свідомості (наприклад, тому, що вони активують відповідну нейронну мережу в мозку), якщо вони виявлять кореляцію між станами свідомості і станами тіла, то тим самим теорія свідомості буде дорівнює питанню до нейрофізіології. До речі, виходячи з усіх міркувань на тему свідомості, я б запитав: як ми взагалі визначаємо, хто наділений свідомістю, а хто - ні?

Думки користувачів інтернету

Олександр Федотов

Думаю, що питання про свідомість аналогічне питанню про Людину. Як вони відбулися, що це таке? Визначення цих феноменам немає. Дійсно, як можна дати визначення Свідомості, перебуваючи в ньому. За науці, ми повинні вийти з нього і встати над ним. А ценеможливо.

Ginger Badger

Щоб дізнатися більше про підхід, про який говорить автор відповіді, раджу роботи Патриції Чёрчланд (Patricia Churchland)

Юрій Коновалов

Що таке справжня наука пояснюється в цій книзі. http://www.vasudeva.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=156&Itemid=546

Юрий Коновалов

http://www .klex.ru/dj9 Про свідомості




ЩЕ ПОЧИТАТИ