Календарне планування в дитячому садку

Що являє собою календарне планування в дошкільному навчальному закладі? З його допомогою педагог моделює свою діяльність.

Календарно-тематичне планування дає можливість вирішувати певні завдання:

 • формулювати мету, ставити тактичні і стратегічні виховні та освітні завдання;
 • розробити чіткий зміст, підібрати методичні засоби, вибрати форми для реалізації освітнього процесу;
 • припустити результати діяльності, планувати і коригувати індивідуальну освітню і виховну траєкторію для кожного учасника колективу.

календарне планування

варіанти планування

Перспективне календарне планування складається на тривалий термін: квартал, рік, чверть. Календарний варіант розрахований на день, навчальний тиждень. Комплексно-тематичний варіант передбачає розподіл конкретних завдань по тижнях.

Педагог має право вибирати календарне планування на кожен день.

Для зручності роботи педагогів дошкільних установ багато дитячі садки використовують єдиний варіант написання плану.

Як необхідну умову успішної діяльності є володіння вихователем інформацією про індивідуальні особливості та можливості кожної дитини, динаміці росту.

календарно тематичне планування

специфіка діяльності

Календарне планування педагог складає з використанням методичних посібників, рекомендацій методичних об’єднань. Крім того, в роботі допоможуть поради фахівців, дані на курсах підвищення кваліфікації.

Календарне планування буде повноцінним і якісним в тому випадку, якщо воно складається декількома педагогами, які працюють з дітьми одного віку.

Подібне умова гарантує єдність підходу до дітей, дасть можливість підвищити відповідальність вихователів за виконання програми і плану роботи.

Що передбачає календарно-тематичне планування? Група, в якій працює вихователь, відрізняється інтелектуальними, фізіологічними особливостями, які педагог повинен враховувати при продумуванні своєї роботи з дошкільнятами.

Вихователь спостерігає за дітьми, аналізує їх поведінку, виявляє пріоритети, потім на їх основі вносить коректування в намічену діяльність.

Календарне планування на рік передбачає перерахування всіх напрямків діяльності, вказівку заходів, форм їх проведення.

варіант готового планування

технологія розробки

Для початку важливо враховувати режимні моменти: ранок, день, вечірній час. При оформленні плану педагог повинен враховувати також і естетичні вимоги, щоб їх можна було продемонструвати батькам.

Вихователь використовує такі нюанси:

 • облік співвідношення емоційної, фізичної, інтелектуальної навантаження дошкільнят;
 • побори матеріалу певної складності;
 • повну відповідність програмно-методичного забезпечення;
 • ускладнення прийомів діяльності: словесних, наочних, розвиваючих ігор, бесід, колективних творчих справ;
 • включення різних методів діяльності.

Як правильно скласти календарне планування? Молодша група включає в себе малюків в тому віці, коли вони не можуть тривалий час концентрувати свою увагу на конкретному об’єкті. Ці особливості педагог враховує при продумуванні прийомів і методів виховної, освітньої, розвиваючої діяльності.

принципи планування

Відзначимо наступні особливості продумування освітньої та виховної роботи з дітьми дошкільного віку:

 • підбір оптимального варіанту навантаження, неприпустимість інформаційного перевантаження;
 • облік медико-гігієнічних вимог до тривалості, послідовності, специфіку проведення різних режимних процесів;
 • включення самостійної діяльності дітей;
 • облік кліматичних, природних умов.

Для того щоб виховний процес в дитячому садку був результативним, на вільну діяльність має припадати близько 40% всієї регламентованої діяльності. На свіжому повітрі лікарі рекомендують малюкам знаходитися не менше 3-4 годин на день, незалежно від погодних умов.

Важливо виділяти в плані і час на вільну гру малюків всередині дитячого саду.

Педагог застосовує в роботі різноманітні види діагностики, щоб вивчити індивідуальні особливості кожної дитини, вибудувати для нього власну освітню та розвиваючу траєкторію.

Важливо включати такі елементи діяльності, які сприяють емоційної розрядки, створюють у школярів відмінний настрій, доставляють їм справжнє задоволення.

календарне планування молодша група

Корисні поради

Як має виглядати календарне планування? 2 молодша група характеризується рухливістю, допитливістю, тому вихователь вводить в план розвиваючі рухливі ігри, свята і конкурси.

Є певний алгоритм, згідно з яким складається календарний варіант плану вихователя дитячого садка:

 • оформлення титульного листа;
 • формування списку групи;
 • продумування роботи з батьками вихованців;
 • складання тижневої сітки занять;
 • включення в роботу спеціальних занять (із зазначенням дати і дня);
 • самостійна діяльність дошкільнят;
 • гартують заходи.

варіант планування в саду

Форми роботи з батьками

В даний час педагоги дитячих садків використовують різні форми роботи з мамами і татами своїх підопічних:

 • проведення батьківських зборів;
 • індивідуальні та групові консультації;
 • семінари, практикуми;
 • організація спільних свят;
 • проведення анкетування;
 • продумування дозвілля, створення клубів за інтересами;
 • організація тематичних виставок;
 • екскурсії, туристичні походи.

варіант роботи в саду

Діяльність вихователя з дітьми

Важлива обов’язкова взаємозв’язок між педагогом і дітьми. Тільки в процесі спільної роботи можна розраховувати на отримання максимального результату, закріплення теоретичних знань в рамках практичної діяльності, уточнення і систематизація умінь і понять. Серед форм роботи, які важливо включати в тематичне планування, виділимо:

 • переказ або спільне читання;
 • продумування індивідуального діалогу з кожною дитиною;
 • спільні заняття всередині групи, під час прогулянки;
 • розвиваючі ігри, дидактичні вправи;
 • рольові та творчі ігри;
 • спостереження;
 • художньо-продуктивна діяльність;
 • різноманітний працю;
 • музичні заняття;
 • психічна гімнастика.

Що можна включати в ранковий час? Завдання педагога - включити малюків в працездатний ритм, сформувати у них життєрадісне, бадьорий настрій. Для цього в план роботи вихователь включає емоційно стимулюючу гімнастику.

Ранковий прийом - це час, який сприятливо для індивідуальної роботи з дошкільнятами. Як відмітних властивостей ранніх занять відзначимо невимушеність малюків, їх допитливість, інтерес.

У дообеденное час в дитячому дошкільному закладі проводять заняття з усунення дефектів мовлення, розвитку комунікативних навичок, стимулювання рухової активності.

Ранковий відрізок включає ігрову діяльність, аналіз ілюстрацій і предметів, бесіди з малюками, здійснюються короткі спостереження за природними об’єктами і явищами.

Є певні обмеження за видами діяльності в ДОУ в ранкові години:

 • в середній і молодшій групі - максимум 4 видів;
 • в підготовчій групі - до 6 варіантів занять.

Спираючись на пропоновані нормативи, вихователь має право на самостійний вибір кількості ранкових розвиваючих занять.

варіант організації занять

висновок

У сучасному дошкільну освіту в останні роки відбулися серйозні зміни. Після введення в ДОУ ФГОС другого покоління основна діяльність вихователів пов’язана не з освітньою роботою, а спрямована на розвиток індивідуальності дошкільників. Педагоги проводять спеціальні анкетування, що дозволяють їм виявляти обдарованих дітей, підбирати для них індивідуальні розвиваючі траєкторії.ЩЕ ПОЧИТАТИ