Створення творчого колективу

Що являє собою творчий колектив? До даного терміну можна віднести групу художньої самодіяльності. Творчий колектив цілком можна назвати організованим варіантом художньої, технологічної, педагогічної, виконавчої діяльності. Створена група реалізує суму цінностей і норм відповідно до позицій і функціями спільної діяльності учасників і керівника.

творчі колективи москва

принципи організації

Творчий колектив повинен справлятися із завданнями, поставленими перед ним. У педагогічну діяльність входить навчання, виховання, освіту всіх його учасників. Навчання спрямоване на оволодіння учасниками теоретичних знань і практичних умінь роботи з різноманітними художніми творами, їх виконанням.

Творчий колектив систематично розширює свій кругозір в області мистецтва і культури, є активним учасником громадського життя.

Виховання передбачає формування в його учасників естетичних, моральних, фізичних, художніх якостей.

художні технології

Створення творчого колективу передбачає серйозну роботу не тільки керівника, але і всіх його членів. Під час їхньої спільної діяльності здійснюється перетворення різного вихідного матеріалу в сценічний твір, яке видається на “суд глядачів”. Виконавча діяльність передбачає різні варіанти: концерти, спектаклі, свята. Наприклад, дитячий творчий колектив бере активну участь в різноманітних тематичних вечорах, музичних віталень, святкових концертах.

Для створення самостійних творчих груп не потрібні спеціальні адміністративні накази.

які творчі колективи

Завдання і принципи

Діяльність творчого колективу спрямована на розвиток індивідуального потенціалу його учасників. Його організатори повинні відповідально підходити до формування та розвитку створених об’єднань, розвиватиме їх з урахуванням суб’єктивних та об’єктивних факторів.

Основним пунктом формування нової групи є врахування потреб суспільства. Організація творчого колективу передбачає ретельне попереднє вивчення його творцем всіх реальних запитів людей різних вікових груп і соціальних категорій. Необхідно врахувати і матеріальні можливості для появи нової групи. Складно буде створити повноцінний художньо-творчий колектив без матеріальної бази та професійного керівника.

характеристика творчого колективу

важливі факти

Умовою життєздатності самодіяльної групи є наявність чіткої, обґрунтованої мети. Необхідно пов’язати з нею інтереси, бажання кожного учасника. Тільки при вирішенні цього складного завдання можна розраховувати на відсутність конфліктів всередині створюваного колективу.

Керівник повинен знайти спосіб активізації творчого потенціалу всіх учасників, напрямки його в потрібне русло. Методика роботи залежить від індивідуальних здібностей, властивостей учасників. Для того щоб впоратися з цим складним завданням, керівник повинен знати фізичні, психологічні, творчі, художні властивості кожного члена групи.

Розвиток творчого колективу дозволяє забезпечувати можливості для розкриття творчого потенціалу кожного учня.

Для свідомого і планомірного напрямки його діяльності важливо володіти інформацією про якісні особливості його членів, етапах розвитку.Основним якістю такої організації є внутрішньо групові високорозвинені відносини з суспільством.

Як функціонують великі творчі колективи? Москва - місто великих можливостей, тому що створюються творчі об’єднання тісно співпрацюють з різноманітними соціальними групами, демонструючи їм продукти спільної праці.

створення творчого колективу

специфіка освіти

Чи можна створити з аматорських груп повноцінні професійні творчі колективи? Москва - столиця Росії, тому саме тут формується максимальна кількість різноманітних об’єднань художньої спрямованості. Для того щоб група стала повноцінним “організмом”, необхідно дотримуватися певних умов.

В першу чергу відзначимо наявність спільної мети у всіх її членів. На стадії освіти особливу увагу необхідно приділяти співробітництву між представниками гуртка, вмінню їх узгоджувати спільну діяльність.

Як сприятливих мотивів, що впливають на участь в новому колективі, відзначимо усвідомлену мотивацію, прагнення до спілкування між гуртківцями, бажання покращувати репутацію колективу, рекламувати улюблене заняття.

Спільна дія вибудовується на взаємній повазі, постановці в якості основної мети розвитку створюваного колективу.

розвиток творчого колективу

методи роботи

Для того щоб зрозуміти, які творчі колективи будуть успішними, необхідно зупинитися на методах роботи з ними. Не можна залишати поза увагою той факт, що основним предметом діяльності будь-якого такого об’єднання є мистецтво, а основною метою вважається задоволення духовних та естетичних потреб всіх учасників. Педагогічна діяльність здійснюється шляхом залучення в соціально-культурну та художньо-творчу діяльність виконавців. Вона реалізується в процесі репетицій, занять, концертних виступів.

Характеристика творчого колективу нерозривно пов’язана зі специфікою його діяльності. Недостатньо просто навчитися грати на якомусь музичному інструменті, співати, оволодіти акторською мистецтвом, важливо отримати навички колективної діяльності, вміння вибудовувати взаємини з іншими представниками творчого об’єднання. Самодіяльність не передбачають “учнівських” занять, відразу здійснюється підготовка до виходу на справжню сцену.

організація творчого колективу

алгоритм дій

Перед керівником стоїть завдання - розвинути у членів його об’єднання спеціальні виконавські навички, вміння. Спочатку здійснюється знайомство з основами мистецтва, прищеплюються естетичні знання, потім спостерігається плавний перехід до виконавській практиці.

Класифікація занять

Залежно від специфіки творчого колективу, допускається проведення теоретичних і практичних видів занять. Немає якоїсь єдиної теоретичної методики, за якою можуть проводитися теоретичні заняття для творчих об’єднань.

В одних випадках на них передбачається відведення спеціальних годин, в інших ситуаціях їх просто включають в практичні зайняття. Наприклад, при відпрацюванні танцювальних рухів, разучивании музичних партій учасники спочатку вивчають теорію і тільки після цього переходять до відпрацювання отриманої інформації.

Це особливо актуально для:

  • хорових, оркестрових об'єднань, в яких здійснюється вивчення музичної літератури, сольфеджіо, нотної грамоти, виконавського мистецтва;
  • театральних студій, де передбачається вивчення культури мови, історії театрального мистецтва, музичної літератури;
  • хореографічних, в яких відбувається знайомство з анатомією і фізіологією людини, хореографічним мистецтвом, історією та особливостями народного костюма.

Методи теоретичної роботи

Теоретична діяльність передбачає застосування певних методів роботи. Зупинимося докладніше на деяких з них. Наприклад, інформаційний розповідь, опис, бесіда, пояснення (словесні види) допомагають керівнику творчого об’єднання знайомити колектив з тими нюансами, без яких неможливо буде збудувати виступ.

Наочні види роботи: демонстрація явищ, процесів, дидактичного матеріалу, зображень, карт - сприяють візуальному сприйняттю розглянутого материала.

діяльність творчого колективу

практична діяльність

Найефективнішим є показ реальних процесів, окремих рухів, конкретних предметів. Також робота творчих об’єднань вибудовується на удосконаленні, придбання навичок. Різновидом практичних занять є етюди. Це вправи, які сприяють розвитку і вдосконаленню технічної майстерності, акторської техніки.

В етюд включаються кілька дій, які розроблені викладачем.

Для створення власного репертуару фольклорні колективи користуються проектної методикою, збираючи матеріал, підбираючи костюми для концертних виступів.

Опис і пояснення підходять для тих випадків, коли учасник колективу не “схоплює” суті руху, особливостей музичної партії.

Оволодіння технікою співу, прийомами гри на музичних інструментах здійснюється за допомогою їх первісної демонстрації викладачем (керівником колективу).

Далі йде відпрацювання прийомів шляхом систематичних вправ, що призводить до вироблення умінь. Вони припускають можливість виконання певних дій на базі знань, набутих раніше.

Рівень умінь і навичок кожного представника творчої групи є показником виконавської майстерності колективу. Від цього залежить обираний репертуар, популярність.

Керівник об’єднання в своїй роботі часто використовує навчальні ігри, тренінги, здійснює періодичний контроль і корекцію навичок і умінь, придбаних підопічними.

зміст

Під репертуаром мається на увазі сукупність усіх творів, які будуть виконуватися творчим колективом. Його по праву можна назвати “обличчям” будь-якого музичного або художнього об’єднання.

Саме по ньому глядачі створюють своє перше враження про художню і суспільну значимість творчого об’єднання.

При підборі концертного репертуару керівник колективу спирається на соціальний запит, побажання артистів, їх можливості.

Репертуар має важливу виховну функцію, причому не тільки для глядачів, але і для самих виконавців.

Класифікація колективів

Існує умовний підрозділ їх на типи за різними ознаками:

  • вікові особливості припускають створення юнацьких, дитячих, дорослих об'єднань;
  • організаційні ознаки дозволяють утворювати ансамблі, студії, гуртки;
  • з урахуванням тематики і репертуарних ознак можливе створення класичних, сучасних, народних колективів.

Також при організації нового творчого колективу перед керівником стоїть відповідальне завдання - об’єднання індивідуальних особливостей кожного члена колективу, їх навичок, умінь, здібностей. Наприклад, в репертуарі можуть бути використані як сольні, так і колективні виступи.Допускається об’єднання кількох тематичних номерів, наприклад при підготовці до певного свята.

висновок

В даний час питання, пов’язані зі створенням творчих колективів, є актуальними, яким Ви особливої ​​уваги. Практично в кожній освітньої організації є своє творче об’єднання, яке має певний напрям діяльності. Наприклад, все частіше в середніх школах з’являються вокальні групи серед не тільки школярів, а й їх педагогів. У медичних організаціях лікарі об’єднуються в колективи художньої самодіяльності, клуби веселих і кмітливих.

Безумовно, первинні клуби, об’єднання носять аматорський характер, вони не є професійними творчими колективами. Але можна привести безліч прикладів, коли з невеликої групи утворювалися творчі ансамблі, що володіють високим професійним рівнем. Серед дитячих колективів, відомих не тільки в Москві, але і далеко за її межами, можна відзначити вокальний ансамбль “Непосиди”.

Дане творче об’єднання стало справжньою “кузнею кадрів” для професійної сцени. Безумовно, заслуга того сценічного професіоналізму, який набувають в студії юні вокалісти, належить її керівнику. В роботі дитячого колективу активно застосовуються різноманітні види діяльності, враховуються індивідуальні особливості кожної дитини, підбираються спеціальні методики для особистісного зростання.

Незважаючи на комп’ютеризацію, яка властива двадцять першого століття, люди не перестали відвідувати різноманітні концерти, із задоволенням дивляться виступи самодіяльних та професійних творчих колективів, що створюються в нашій країні і за її межами.ЩЕ ПОЧИТАТИ